Súp kani
295,000 VNĐ

ruouTowari nhat
934,000 VNĐ

cooking sake
1,100,000 VNĐ

hata fish
220,000 VNĐ

bo my
360,000 VNĐ

de suon (rib)
340,000 VNĐ

dam
390,000 VNĐ


239,000 VNĐ

Google+
Địa chỉ liên hệ: 143 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội. T: 0983 911 808. E: thucphamnhapkhau@hotmail.com
Copyright© thucphamnhapkhau.vn. All Rights Reserved./...

Login